Member List Traning Contact Us Sitemap Facebook Twitter
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว

หน้าแรก >> ดาวน์โหลดไฟล์


     

30 ต.ค. 2556
หนังสือเรื่อง วันปิดเปิดภาคเรียนตามมติกระทรวงศึกษา 2556
ดาวน์โหลดแล้ว (15)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
11 ต.ค. 2556
ระเบียบว่าด้วยหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2535
ดาวน์โหลดแล้ว (27)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
11 ต.ค. 2556
คำร้องขอย้ายนักเรียน(แบบ บค.19)
ดาวน์โหลดแล้ว (24)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
11 ต.ค. 2556
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์และไม่มีสัญชาติไทย
ดาวน์โหลดแล้ว (20)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
11 ต.ค. 2556
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียน(แบบ บค.30)
ดาวน์โหลดแล้ว (11)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
8 ต.ค. 2556
คู่มือ Bookmark III ฉบับย่อ 2 หน้า
ดาวน์โหลดแล้ว (44)
โดย Kru_A
25 ก.ย. 2556
จำหน่ายนักเรียน (หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน (แบบ บค.27)
ดาวน์โหลดแล้ว (32)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
25 ก.ย. 2556
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียนๅ(แบบ บค 28)
ดาวน์โหลดแล้ว (21)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
25 ก.ย. 2556
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน (แบบ บค.21)
ดาวน์โหลดแล้ว (17)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์
25 ก.ย. 2556
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน (แบบ บค. 29)
ดาวน์โหลดแล้ว (18)
โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์

26 รายการ : 3 หน้า : << ก่อนหน้านี้ [ 1 ] 2 [ 3 ] หน้าถัดไป>>ศูนย์ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล GPA สพม.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํธยมศึกษาเขต 13 เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อเมือง จ.ตรัง
software สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบและพัฒนา วิเชียร เดิมหลิ่ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)The code by .weerachai 2003-2011 All Rights Reserved.Link Comments & Suggestions Please Contact Us : 92000